Disclaimer

ingenico.com Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Ingenico Group S.A. In deze gebruiksvoorwaarden verwijzen termen als ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Ingenico. Ingenico biedt deze website – inclusief alle informatie, tools en diensten – aan op voorwaarde van acceptatie van alle voorwaarden zoals hieronder vermeld. Door gebruik te maken van deze site accepteert u de gebruiksvoorwaarden.

Deze site wordt uitgegeven door​
Ingenico Group – S.A.
Een beursgenoteerde onderneming met een aandelenkapitaal van 61 493 241€ – 317 218 758 RCS Paris
Hoofdkantoor: 28/32 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris
Tel: +33 (0)1 58 01 80 00
Verantwoordelijk directeur voor de website: M. Philippe Lazare

ISP :
Digitas LBi Netherlands B.V.
Hoofdkantoor: Joop Geesinkweg 209, 1114 AB Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 . 20 . 460 45 00

Accuratesse, compleetheid en tijdigheid van de informatie op deze site​

Ingenico is niet verantwoordelijk voor het niet accuraat, compleet of actueel zijn van de op deze site beschikbare informatie’. Het materiaal op deze site is uitsluitend beschikbaar als algemene informatie en kan niet aangemerkt worden als de enige basis voor het nemen van beslissingen, zonder het raadplegen van primaire, meer accurate, meer complete of meer actuele informatiebronnen. Deze site kan historische informatie bevatten die noodzakelijkerwijs niet actueel is en alleen bedoeld is ter referentie.

Het gebruik van materiaal op deze site​

Alle content op deze site (inclusief – en niet beperkt tot – tekst, ontwerpen, grafische afbeeldingen, logo’s, illustraties, geluidsfragmenten, downloads, interfaces, code en software, en de selectie of samenstelling ervan) is exclusief eigendom van Ingenico, zijn licentiehouders of zijn contentleveranciers, en is beschermd door copyright-, handelsmerk- en andere geldende wetgeving. U mag het materiaal op deze site bekijken, kopiëren, downloaden en printen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, onder voorbehoud dat u geen enkele copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermelding aanpast of verwijdert. Ieder ander gebruik van de inhoud van deze site – inclusief, maar niet beperkt tot, het aanpassen, verspreiden, tonen, uitzenden, publiceren, uploaden, reverse engineeren, overdragen, verkopen, of het creëren van afgeleiden van ieder materiaal, informatie, software, producten of diensten op deze site – of het gebruiken van de site voor doelen die concurreren met Ingenico, zijn expliciet verboden. Ingenico behoudt het volledige eigendom van het aangeboden materiaal op deze site, inclusief alle daaraan verbonden intellectuele-eigendomsrechten, en biedt dit materiaal aan op basis van toestemming die op ieder moment naar eigen inzicht van Ingenico is in te trekken. Ingenico garandeert niet en stelt niet dat uw gebruik van materiaal op deze site geen inbreuk maakt op de rechten van derde partijen die niet gelieerd zijn aan Ingenico.

U mag de contactinformatie op deze site niet gebruiken voor ongeoorloofde doelen, waaronder marketing. U mag geen hardware of software gebruiken met als doel de juiste werking van de site te verstoren of beschadigen of heimelijk ieder willekeurig systeem, data of persoonlijke formatie van deze site te onderscheppen. Bij gebruik van deze website stemt u ermee in dat u de werking van deze site niet zal verstoren of proberen te verstoren.

Gedrag op de site

Voor sommige onderdelen van deze site kan registratie vereist zijn. Door u te registreren voor het gebruik van deze site stemt u toe in het verstrekken van correcte, accurate, actuele en complete informatie over uzelf.

Sommige onderdelen van deze site vereisen een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord. U stemt erin toe dat u verantwoordelijk bent voor ieder statement, alle gedragingen of alle omissies die zich voordoen als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord. Bij kennis of vermoeden van verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord, moet u Ingenico daar onmiddellijk van in kennis stellen. Ingenico mag ervan uit gaan dat iedere communicatie die op basis van uw wachtwoord is uitgevoerd, door u is uitgevoerd, tenzij u Ingenico in kennis stelt dat dit anders is.

Links

Deze site kan links bevatten naar andere websites waarvan sommige door Ingenico of door aan ons gelieerde bedrijven worden beheerd en andere die door derde partijen worden beheerd. Deze links zijn er om uw gebruiksgemak te bieden en fungeren als een extra route naar de informatie achter de links. Wij hebben niet alle informatie op deze andere sites gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor de content van deze sites en iedere andere site of de producten en diensten die via deze sites worden aangeboden. Het is mogelijk dat andere gebruiksvoorwaarden gelden voor de gelinkte sites. Ingenico is niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of andere risico’s als gevolg van het gebruik van gelinkte websites.

Handelsmerken en auteursrechten​

Handelsmerken, logo’s en dienstmerken die op deze suite zijn afgebeeld, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van Ingenico S.A. of gelieerde bedrijven en zijn hun eigendom. Niets op deze site mag worden opgevat als goedkeuring, indirect, door afwijzing of anderszins, voor een licentie of recht om een handelsmerk, logo of dienstverlener te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingenico, tenzij anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden. Deze site en alle content – inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, ontwerpen, grafische afbeeldingen, interfaces en code, en de selectie of samenstelling ervan – is beschermd op basis van de auteursrechtweging in Frankrijk en andere landen.

Voorbehouden​

Het gebruik van deze site vindt geheel plaats op eigen risico. De site wordt aangeboden op basis van ‘zoals deze is’ en ‘zoals beschikbaar’. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de site of enige mogelijkheid of onderdeel daarvan voor u te beperken of beëindigen zonder nadere aankondiging. Ingenico wijst iedere garantie – van welke aard ook – af, expliciet of impliciet en inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel; en iedere garantie dat materialen op de site geen rechten schenden en garanties, voortvloeiend uit prestaties of handelen; dat toegang tot de site ongestoord of foutloos is; dat de site veilig is; dat de site of service die de site beschikbaar maakt virusvrij is, of dat informatie op de site compleet, accuraat en tijdig is.

Beperking van aansprakelijkheid​

U erkent en stemt erin toe dat u volledige verantwoordelijkheid neemt voor het gebruik van deze site. Onder erkenning daarvan stemt u ermee in dat – volledig in overeenstemming met geldend recht – noch Ingenico, nog aan hem gelieerde bedrijven aansprakelijk zijn voor iedere directe, indirecte, bestraffende, exemplarische, incidentele, gevolg-, speciale of andere schade voortvloeiend uit het gebruik van de site of ieder andere site die u bezoekt via een link van deze site, of door iedere actie die we ondernemen in antwoord op een communicatie die u naar ons stuurt, of voor enige informatie, producten of diensten die geadverteerd of verkregen werden via de site. De enige en exclusieve oplossing voor iedere van bovenstaande claims of enig dispuut met Ingenico is stoppen met uw gebruik van de site.

Jurisdictie en toepasbare wetgeving​

Voor deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site is de Franse wetgeving van toepassing en u stemt zonder voorbehoud in met de jurisdictie van de rechtbanken van Frankrijk (Parijs) voor iedere actie voortvloeiend uit of gerelateerd aan deze gebruiksvoorwaarden. Wij erkennen dat u toegang tot deze site kunt krijgen vanuit ieder jurisdictiegebied in de wereld, maar wij beschikken niet over praktische mogelijkheden om deze toegang te voorkomen. Deze site is ontwikkeld met het oog op compliance met de Franse wetgeving. Indien enig materiaal op deze site, of uw gebruik van deze site, in strijd is met de toepasbare wetgeving van de locatie waar u toegang tot hebt, is deze site niet voor u bestemd en vragen we u de site niet te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de wetten die voor uw locatie gelden en voor het in overeenstemming daarmee handelen.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden​

Ingenico behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze gebruiksvoorwaarden of onderdelen daarvan te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen, in zijn geheel of gedeeltelijk op ieder moment, door het plaatsen van herziene voorwaarden op de site. Het is uw verantwoordelijk om periodiek de wijzigingen die we doorvoeren in de gebruiksvoorwaarden, te controleren. Uw blijvend gebruik van de site na enige wijziging van de gebruiksvoorwaarden of andere beleidsregels betekent dat u de wijzigingen accepteert.

 

Hoe neemt u contact met ons op?​

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, dan kunt u op de volgende manieren met ons contact opnemen:

Door het sturen van een brief naar het volgende adres:

Ingenico
Communication Department
28-32 boulevard de Grenelle
75015 Paris - France 

by e-mail through our contact form.

Of door te bellen naar: +33 1 58 01 80 00